نهادها باید ستاد باشند، نه صف

بررسی عملکرد نهادهای حوزوی فعال در عرصه بینالملل

حجت الاسلام دکتر مهدی فرمانیان رئیس دانشکده مذاهب دانشگاه ادیان و مذاهب و حجت الاسلام سیدعلی موسوی از فعالان عرصه بین الملل و معاون پژوهشی پژوهشکده تمدن توحیدی، در میزگردی با موضوع نقد و بررسی عملکرد نهادهای حوزوی فعال در عرصه بین الملل، نقدهایی بسیار جدی به این نهادها وارد کردند. دکتر فرمانیان بر نقش فضای غیرتقریبی حوزه‌های علمیه تأکید زیادی دارد و حجت الاسلام موسوی از مشکلات ساختاری این نهادها گلایه می‌کند