وحدت اسلامی

امروز اتحاد و اتفاق بین مسلمانان، یک فریضه‌ی فوری است. ببینید از جنگ و اختلاف چه مفاسدی به وجود می‌آید؛ ببینید در دنیای اسلام، تروریسم کور به بهانه‌ی اختلافات مذهبی، چه فجایعی به راه می‌اندازد؛ ببینید با ایــن اختلافاتی که بین ما مســلمانان به وجود آوردند، رژیم صهیونیستی غاصب چه نفــس راحتی می‌کشــد. هر وقتی کشورهای اسلامی و ملتهای اسلامی بخواهند به هم نزدیک شوند، یک توطئه‌ای درست می‌کنند، یک حادثه‌ای به وجود می‌آورند. این‌ها باید چشم ما را باز کند، این‌ها باید ملت‌های مسلمان را بیدار کند. امروز هر حنجره‌ای که به وحدت دنیای اسلام دعوت کند، حنجره‌ی الهی است، ناطق من اللّه است. هر حنجره‌ای و زبانی که ملت‌های مسلمان را، مذاهب اسلامی را، طوایف گوناگون اسلامی را به دشمنی با یکدیگر تحریک کند و عصبیت‌ها را علیه یکدیگر تحریک کند، ناطق من الشیطان است.

مقام معظم رهبری

۱۸/۰۳/۱۳۹۲

بیانات در دیدارشرکت‌کنندگان در مسابقات بین‌المللی قرآن کریم