نهادها باید ستاد باشند، نه صف

حجت الاسلام دکتر مهدی فرمانیان رئیس دانشکده مذاهب دانشگاه ادیان و مذاهب و حجت الاسلام سیدعلی موسوی از فعالان عرصه بین الملل و معاون پژوهشی پژوهشکده تمدن توحیدی، در میزگردی با موضوع نقد و بررسی عملکرد نهادهای حوزوی فعال در عرصه بین الملل،…